Champions of growing up II and III

Obdobje izvajanja:  1.6.2017 – 30.4.2018

Financiranje: Erasmus +: 24.033,00 €

Vloga Društva SMC Maribor: vodilni partner

Opis projekta:

Projekt mladinske izmenjave Champions of GrowingUp II se je rodil iz potrebe nadgradnje uspešne izvedbe z namenom udeležencem ponuditi možnost, da pridobijo veščine za zdravo odraščanje in osebni razvoj, da bi izboljšali samouresničevanje in samospoštovanje v medkulturnem učnem okolju. Na osnovi uspešne prve izvedbe mladinske izmenjave v avgustu 2016, smo partnerske organizacije na osnovi feedbacka in zaključne evalvacije udeležencev, mladinskih delavcev, animatorjev in trenerk sklenile, da ponovno prijavimo projekt in ga v skladu z evalvacijo nadgradimo in spremenimo, zaradi prepoznane kvalitete projekta in pozitivnih učinkov.  Cilj mladinske izmenjave je, da okrepi mladostnike pri odkrivanju in razvoju njihovega pravega potenciala, pri razvijanju veščin za zdravo odraščanje ter pri izboljšanju samouresničevanja in samospoštovanja v medkulturnem učnem okolju.

V teku je tudi že nadgradnja prvih različic projekta, Champions of growing up III, ki ga bomo izvajali v letošnjem letu.

 

CILJI

Udeleženci bodo:

-pridobili samozavest

-pridobili neodvisnost

-spoštovali sebe in druge

-občutili potrebo za skupinsko delo in sprejemanje različnosti

-razvili veščine reševanja težav in vodstvene sposobnosti

-prevzeli odgovornost za svoja dejanja in odločitve

-razvili socialne in življenjske veščine

-pridobili izkušnje iz zdravega življenja

-razumeli potrebe in ozadje drugih

-pridobili smisel za skupnost in aktivno državljanstvo

-razvili smisel za enakost in poštenost

-spodbujali zavest in spoštovanje do okolja

-spodbujali pomembnost vseživljenjskega učenja

-izboljšali kompetence tujih jezikov ob upoštevanju široko evropsko jezikovno različnost

-dobili informacije o obstoječih možnostih in pogojih za razvoj evropskih projektov za sodelovanje z mladimi med EU državami, s posebnim poudarkom na Erasmus + Program;

-izmenjali najboljše prakse ter razvili neformalno mrežo mladostnikom, ki prihajajo iz EU držav.

 

PROFIL UDELEŽENCEV: mladostniki iz Slovenije, Italije, Madžarske, Estonije, Poljske, Slovaške, Latvije in Romunije.

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 52 (5 mladostnikov + 1 mladinski voditelj po državi + 4 dodatni mladinski voditelji/od tega 2 trenerki kot podporni člana iz Slovenije)

TEMA IN VRSTA AKTIVNOSTI: Mladinska izmenjava v zvezi z razvojem in opolnomočenjem mladostnikov.

 

METODE: Metodologija, ki jo bomo uporabili je značilna za neformalno izobraževanje in učenje, za posamične in skupinske metode upoštevajoč potrebe po učenju udeležencev z ustvarjalnim pristopom (ples, petje, IT, šport ter vse drugo kar bi lahko bila učna izkušnja).

 

REZULTATI IN PREDVIDENI VPLIV: Udeleženci bodo imeli koristi od projekta tako, da bodo povečali:

-samozavest

-odgovornost in spoštovanje

-sposobnost učenja iz izkušenj

-sposobnost dela z drugimi v medkulturni raznolikosti

-kompetence pri medkulturnem učenju in mladinskem opolnomočenju;

-možnost mladinskega dela v Evropi.

 

Vpliv na lokalne skupnosti – aktivnost bo uporabila lokalno okolje kot orodje za učenje ter dosegla vzajemni vpliv na lokalno skupnost in mednarodno skupino.

 

DOLGOROČNE PREDNOSTI: Prejšnje izkušnje s tovrstnimi aktivnostmi so pokazale, da imajo udeleženci po povratku domov močneje evropske vrednote ter da so pripravljeni spodbujati svoje okolje k vključevanju v lokalne in evropske dogodke.