Igralnica za mlade in stare

Program "igralnica" je dejavnost, ki poteka vsako soboto od 15.00 do 18.00 ure.

V igralnici se ob različnih igrah zbirajo otroci, mladi in družine.

Pa tudi sicer je igralnica odprta v času dejavnosti v mladinskem centru, oz. po dogovoru.