Izdali smo knjigo z igrami

Maribor
08.04.2017

KNJIGA PSIHOSOCIALNO-INTERAKTIVNIH IGER ZA OTROKE IN MLADE

Knjigo smo izdali skupaj z Zavodom Andreja Majcna Maribor, s katerim smo izdali knjigo iger že leta 2014. Tokrat gre za popolno novost na tržišču, za Psihosocialno-interaktivne igre. Za kaj gre? Psihosocialno-interaktivne dinamike se zaradi svoje specifike razlikujejo od vseh drugih iger. Pri takih dinamikah nosita pomembno vlogo tako posameznik kot skupina, saj preko vzajemne interakcije ustvarjata proces, ki omogoča želene spremembe, predvsem na kvalitativni ravni. Dinamike dosežejo posameznika in skupino tako na vidni ravni vedenja, kot pri notranjih procesih, ki ob tem potekajo. Le ti pomagajo posamezniku, da ozavesti svoje odnose na intrapsihični ravni ter tako odkrije nov način razmišljanja in čutenja.

Tako so psihosocialno-interaktivne dinamike še posebno primerne za različne skupine otrok in mladih, ki pod vodstvom učitelja, pedagoga, animatorja, socialnega ali mladinskega delavca izkušajo inovativen proces dela preko dinamike igre, ki omogoča rast skupine in posameznika, v končni fazi pa tudi voditelja samega.