Pasti odraščanja

Obdobje izvajanja:  1.1.2017 – 31.12.2017

Vrednost projekta:  1.000,00 €

Sofinanciranje: MOM – 200,00 €

 

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa: Program je bil namenjen ozaveščanju o aktualnih težavah in problemih, s katerimi se soočajo mladi v sodobnem družbenem in družabnem okolju in na katere ne dobijo rešitve v okviru izobraževalnega sistema ali družinskega okolja.  Na delavnicah so bili predstavljeni tako načini prepoznavanja težav kot tudi njihove rešitve. Obravnavane teme so bile:

medvrstniško nasilje, motnje hranjenja, samopoškodovanje ali avtoagresija , ujeti v virtualno, obvladovanje jeze in nenasilna komunikacija.

Izvedli smo 3 izvajanja programa na različnih lokacijah v MO Maribor.

3.4. Cilji programa :

Cilj programa je bil zagotoviti boljše razumevanje in (pre-)poznavanje teh težav, dosežen pa z izvajanjem delavnic v mladinskih centrih, mladinskih organizacijah, šolah, dijaških domovih... Na delavnicah so bili predstavljeni načini prepoznavanja navedenih težav in možnosti za njihovo reševanje, kar je bil tudi glavni cilj programa. Na delavnicah so se tudi presegli uveljavljeni stereotipi, ki se držijo mladih z navedenimi težavami, problematika pa bo prešla iz črno-belih okvirjev doumevanja v barve vsakdanjega življenja.

3.5. Navedi ciljno skupino, ki ji je program namenjen: mlajši mladostniki, mladostniki, starši, vzgojitelji, učitelji

    

3.6. Navedite metode dela, ki bodo uporabljene pri izvajanju programa:

- predavanje

 

3.7. Navedite pričakovane rezultate programa in ugotovljene učinke dela:

- Osebno opolnomočenje mladih

- osvojitev tehnik reguliranja afektov s strani udeležencev

- izboljšanje odnosa do sebe in drugih

- pozitivnejši odnos do življenja

- lomljenje tabujev o obravnavanih temah