Pasti odraščanja

Obdobje izvajanja:  1.1.2017 – 31.12.2017

Vrednost projekta:  1.000,00 €

Sofinanciranje: MOM – 200,00 €

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa: Program je namenjen ozaveščanju o aktualnih težavah in problemih, s katerimi se soočajo mladi v sodobnem družbenem in družabnem okolju in na katere ne dobijo rešitve v okviru izobraževalnega sistema ali družinskega okolja.  Na delavnicah bodo predstavljeni tako načini prepoznavanja težav kot tudi njihove rešitve. Obravnavane teme so:

medvrstniško nasilje, motnje hranjenja, samopoškodovanje ali avtoagresija , ujeti v virtualno, obvladovanje jeze in nenasilna komunikacija.

Izvedli bomo 3 izvajanja programa na različnih lokacijah v MO Maribor.

3.4. Cilji programa :

Cilj programa je zagotoviti boljše razumevanje in (pre-)poznavanje teh težav, dosežen pa bo z izvajanjem delavnic v mladinskih centrih, mladinskih organizacijah, šolah, dijaških domovih... Na delavnicah bodo predstavljeni načini prepoznavanja navedenih težav in možnosti za njihovo reševanje, kar je tudi glavni cilj programa. Na delavnicah se bodo tudi presegli uveljavljeni stereotipi, ki se držijo mladih z navedenimi težavami, problematika pa bo prešla iz črno-belih okvirjev doumevanja v barve vsakdanjega življenja.

3.5. Navedi ciljno skupino, ki ji je program namenjen: mlajši mladostniki, mladostniki, starši, vzgojitelji, učitelji

    

3.6. Navedite metode dela, ki bodo uporabljene pri izvajanju programa:

- predavanje

-

3.7. Navedite pričakovane rezultate programa in ugotovljene učinke dela:

- Osebno opolnomočenje mladih

- osvojitev tehnik reguliranja afektov s strani udeležencev

- izboljšanje odnosa do sebe in drugih

- pozitivnejši odnos do življenja

- lomljenje tabujev o obravnavanih temah