Skok v poletje

Obdobje izvajanja:  25. 6. 2018 – 6.7.2018

Vrednost projekta:  4.000,00 €

Sofinanciranje:

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

Program Skok v poletje je zasnovan na vrednotah družbenega življenja in sobivanja. Z različnimi delavnicami in aktivnostmi obravnavamo posamezne vrednote, ki jih lahko mladim približamo na nov, zanimiv način. Vsak dan začenjamo s kratko dramsko igro, ki predstavljala eno od vrednot: spoštovanje, pripadnost skupnosti, preseganje in sprejemanje različnosti - inkulturacija, pogum in neustrašnost, enakopravnost ter solidarnost, pomoč drugim, svoboda in ne-navezanost. Vsaka od vrednot nato postane temeljno vodilo posameznega dneva. O njej razpravljamo v posameznih skupinah, ki so oblikovane glede na starost udeležencev ter skozi različne igre in delavnice, s pomočjo katerih mladi lažje razumejo in prepoznajo potrebo po delovanju na družbeno koristen in odgovoren način. Delavnice in aktivnosti vodijo animatorji pod vodstvom mentorjev.

Program je načrtovan od 7:00 ure zjutraj pa do 16:00 popoldne, ko se aktivnosti dneva zaključijo.

Ob ponedeljkih, sredah in petkih imamo »običajne dneve« z igrami, delom v skupinah, delavnicami itd., ob torkih: starejši oroci-Pohorjet; mlajši otroci-Bumbar park , četrtke pa imamo rezervirane za razne izlete, na zadnje smo obiskali Muzej pračloveka v Krapini ter Motorik park - Gamlitz.

Cilj programa Skok v poletje je zagotoviti aktivno druženje otrok, ki bo obarvano s spoznavanjem in osvajanjem različnih vrednot na nov način, skozi prilagojeno igro in z drugimi delavnicami, ki bodo obogatile preživljanje počitniških dni.

Program smo prijavili na razpis Mestne občine Maribo »Maribor - mesto znanja in ustvarjalnosti« v letu 2018  (http://www.maribor.si/povezava.aspx?pid=15499) in čakamo na sofinanciranje. 

 

 

                                                                __________________________________________________________________      

 

 

Obdobje izvajanja:  26.6.2017 – 7.7.2017

Vrednost projekta:  3.680,04 €

Sofinanciranje: MOM – 660,00 €

Kljub nesofiranciranju, program še vedno redno izvajamo.

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

Program Skok v poletje je zasnovan na vrednotah družbenega življenja in sobivanja. Z različnimi delavnicami in aktivnostmi obravnavamo posamezne vrednote, ki jih lahko mladim približamo na nov, zanimiv način. Vsak dan začenjamo s kratko dramsko igro, ki predstavljala eno od vrednot: pripadnost skupnosti, preseganje in sprejemanje različnosti, pogum in neustrašnost, enakopravnost ter solidarnost in pomoč drugim. Vsaka od vrednot nato postane temeljno vodilo posameznega dneva. O njej razpravljamo v posameznih skupinah, ki so oblikovane glede na starost udeležencev ter skozi različne igre in delavnice, s pomočjo katerih mladi lažje razumejo in prepoznajo potrebo po delovanju na družbeno koristen in odgovoren način. Delavnice in aktivnosti vodijo animatorji pod vodstvom mentorjev.

Program je načrtovan od 7:00 ure zjutraj pa do 16:00 popoldne, ko se aktivnosti dneva zaključijo.

Ob ponedeljkih, sredah in petkih imamo »običajne dneve« z igrami, delom v skupinah, delavnicami itd., ob torkih obiščemo kopališče Mariborski otok, četrtke pa imamo rezervirane za razne izlete, na zadnje smo obiskali ZOO v Zagrebu ter Motorik park - Gamlitz.

Cilj programa Skok v poletje je zagotoviti aktivno druženje otrok, ki bo obarvano s spoznavanjem in osvajanjem različnih vrednot na nov način, skozi prilagojeno igro in z drugimi delavnicami, ki bodo obogatile preživljanje počitniških dni.