Strateško partnerstvo

STRATEŠKO PARTNERSTVO – Orodje za osebno opolnomočenje mladinskih delavcev

Obdobje izvajanja:  1.10.2018 – 30.9.2018

Financiranje: Erasmus+: 78.690,00€

Vloga Društva SMC Maribor: vodilni partner

Opis projekta:

V državah EU se mladostniki soočajo z mnogo duševnimi stiskami, motnjami ter diagnosticiranimi težavami v duševnem zdravju.  Partnerske države v tem projektu so v samem vrhu po stopnji samomorilnosti; Slovenija je na drugem, Belgija na petem in Poljska na sedmem mestu. Zaradi alarmantnih podatkov na področju duševnega zdravja mladih in smrti s samomorom, EU že od leta 2008 poziva mladinske organizacije ter vse, ki delajo z mladimi, da se usposobijo za prepoznavanje simptomov in se nanje hitro odzovejo.

Raziskave kažejo, da se od 19-28 % mladih sooča s težavami v duševnem zdravju: pomanjkanje volje, depresivno razpoloženje, samopoškodovanje, misel na samomor ali poskus.

Mladinskim delavcem manjka izkušenj in znanja iz vidika osebne rasti. Pokazala se je potreba po znanjih in veščinah na področju notranje-psihične interakcije in dinamike, ki posamezniku pomagajo ozavestiti svoje odnose na intrapsihični ravni.

Menimo, da je osebna rast kot orodje v mladinskem delu temeljnega pomena. Ni nadgradnja, temveč temelj, na katerem se gradi kvalitetno mladinsko delo in povezuje ostale aspekte mladinskega dela v smiselno in uporabno celoto. Če mladinski delavec, voditelj, trener dela na svoji osebni rasti, to vpliva na rast celotne skupine in posameznika v njej.

Menimo, da je poznavanje notranjih procesov na relacijskem nivoju ključnega pomena za osebno rast, ki bi morala biti temeljno orodje v mladinskem delu. To želimo z okrepljenim sodelovanjem med partnerji doseči na nadnacionalni ravni.

Začetek projekta: 1.3.2018, zaključek projekta: 30.4.2020. Trajanje projekta: 26 mesecev.

V projektu bomo s partnerskima organizacijama iz Poljske in Belgije razvijali novo, inovativno orodje v mladinskem delu – model osebne rasti po različnih metodah izkustvenega učenja, ki bo zajemal 5 ključnih modulov, ki si bodo smiselno sledili in se med seboj dopolnjevali in nadgrajevali.

1.  INTEGRACIJA MOJE OSEBNOSTI (Upoštevanje lastnih življenjskih moči kot tudi spoštljivo upoštevanje drugega ter sposobnosti integriranja osebnih in socialnih doživetij.)

2.  MOJ NAHRBTNIK (Integracija sporočil, ki so jih prejeli od svojih staršev v lastno osebnost.)

3.  TO SEM JAZ (Srečanje z lastnim telesom - celostno sprejemanje sebe za čuteče oblikovanje telesne in socialne bližine.)

4.  TRAJNI IN ZAČASNI ODNOSI (Mreža trajnih in začasnih odnosov.)

5.  VIZIJE, CILJI IN KOMUNIKACIJA (Oblikovanje in vizualiziranje lastnih življenjskih ciljev in vizij.)

Module bomo razvijali na treh mednarodnih projektnih srečanjih in jih bomo testirali znotraj lastnih organizacij ter na kratkoročni mobilnosti osebja, na kateri se nam bodo pridružili tudi pridruženi partnerji.