Svetovalnica

Obdobje izvajanja:  1.1.2017 – 31.12.2017

Vrednost projekta:  3.800,00€

Sofinanciranje: MOM - 250,00 €

Kljub nesofiranciranju, program še vedno redno izvajamo.

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa:

V programskem dokumentu MSS »Zdravje mladih« beremo, da duševno zdravje mladih postaja v razvitem svetu vedno večji problem. Raziskave kažejo, da se od 19-28 % mladih sooča s težavami v duševnem zdravju. Slovenija je v vrhu po stopnji samomorilnosti v EU - na drugem mestu.  Svetovalnica je nastala na osnovi prepoznane potrebe po tovrstnem delu tudi s strani mladih. Svetovalnica je odprta vsak ponedeljek popoldan med 14.00-18.00 ter dodatno po potrebi.

Namenjena je mladim in njihovim staršem, družinskim članom v različnih oblikah stiske, ob vedenjskih težavah, regulaciji temeljnih afektov, nov pogled na stisko, travmo, obvladovanje jeze, nenasilna komunikacija.

Svetovanja izvajajo zaposleni s strokovnimi znanji na psihološkem in relacijskem ter socialnem in mediacijskem področju s ciljem pomagati mladim in njihovim družinam ob različnih oblikah stiske in težavah, z namenom osebnega opolnomočenja mladih ter uporabnikom dati orodja za lažje reguliranje afektov in jim pomagati pri relacijskih težavah.

Metode dela, ki jih uporabljamo pri izvajanju programa so pogovor, svetovanje, terapevtski prijemi izgradnje odnosa, ki zdravi ter elementi geštaltpedagogike.

Rezultati in ugotovljeni učinki dela: osebno opolnomočenje mladih, osvojitev tehnik reguliranja afektov s strani udeležencev, izboljšanje odnosa do sebe in drugih ter pozitivnejši odnos do življenja.