Velikani upanja

Obdobje izvajanja:  1.1.2017 – 31.12.2017

Vrednost projekta:  1.200,00€

Sofinanciranje: MOM - 400,00 €

Kljub nesofiranciranju, program še vedno redno izvajamo.

Vloga Društva SMC Maribor: nosilec projekta

Opis programa: 

Program VELIKANI UPANJA  je metoda osebnega opolnomočenja otrok in mladostnikov s pomočjo prilagojenega mentorskega dela v paru.

Program je bil zasnovan tako, da je prinašal spremembe v življenje mentorja in udeleženca programa. Pri vzpostavljanju para smo sledili medsebojni sprejemljivosti in z jasnimi določili zmanjševali možnost neuspeha. Mentor je lahko odrasla oseba, ki z mentorirancem ni v poslovnem, osebnem, terapevtskem ali sorodstvenem odnosu.

Na osnovi  tega novega odnosa, ki nudi prostor za rast, napredek in presežnost, se udeleženca vidita kot akterja, se medsebojno sprejemata, spoznavata nove dimenzije odnosa in se zaradi različnosti osebnih pogledov vidita v povsem novi luči. Prav ti elementi usmerjeni v konstruktivno rast, namesto prepuščeni destruktivnosti konflikta,zagotavljajo izjemno uspešnost programa.

Temeljni cilj mentorstva, s tem pa tudi programa kot celote, je bil vzpostavitev nesebičnega, darovanjskega, ljubečega, sakralnega odnosa v paru (Velikanom in Malim).

V središče posegov je postavljen posameznik in ne količina strokovnih posegov. Mentoriranec ob drugem mnenju, ki mu ga predstavlja mentor, lažje in bolj učinkovito sprejema tiste oblike strokovnih posegov, ki dejansko vodijo k spremembi ali po potrebi h korekciji deviantnosti.

Program Velikani upanja je postavil v Sloveniji nove standarde na področju individualne medosebne pomoči pri delu z otroki in mladostniki, udeležencem v polnosti dosegati svoj potencial s pomočjo profesionalno podprtega osebnega pristopa - mentorskega odnosa. Program se je trudil izboljšati celoten spekter posameznikovega življenja od trenutnega stanja k svetlejši prihodnosti. Hkrati se je zavzemal za spremembo na vseh področjih, tako tistih s primanjkljajem, kot na močnih področjih. Pri posamezniku si je tako hkrati prizadeval za boljši šolski uspeh, za primerno osebno opolnomočenje, za kvaliteto družbenih odnosov, za večanje ugleda v okolju, kot za odpravo ali vsaj zmanjševanje prirojenih ali pridobljenih socialnih ali zdravstvenih anamnez. Program je s svojim edinstvenim osebnim pristopom in široko strokovno interdisciplinarno podporo pripomogel k preprečevanju oz. zmanjšanju deviantnega obnašanja otrok in mladostnikov. Program je podprl in krepil prijateljske odnose med odraslim mentorjem in udeležencem predvsem iz socialno šibkejših okolij.